เสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเล่น

เด็ก

เสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเล่น

เด็ก

เสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเล่น

การเล่น เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมากในวัยเด็ก เพราะการเล่นจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นการฝึกให้เด็กกล้าแสดงออกและทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี หากผู้ใหญ่เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กและรู้วิธีการสร้างพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่น ก็จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ

10 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก

1.การเล่นบทบาทสมมติ การเล่นบทบาทสมมุติเป็นการเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมภาษาและกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการเล่นบทบาทสมมติต้องมีการวางแผนมีการสื่อสารระหว่างผู้ที่เล่นด้วยกันเพื่อให้การเล่นดำเนินไปเป็นเรื่องราวฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาการเล่นบทบาทสมมุติจะสนุกมากขึ้นถ้ามีผู้ใหญ่ร่วมเล่นเพื่อช่วยในการต่อยอดจินตนาการและทำให้การเล่นดำเนินไปได้นานขึ้น

2.การเล่นปีนป่าย การเล่นปีนป่ายเป็นที่ชื่นชอบของเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ชอบปีนป่ายไปตามสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ท้าทาย การเล่นปีนป่ายเป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อหลักๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาและยังช่วยฝึกทักษะการสร้างสมดุลของร่างกายอีกด้วย

3 การเล่นดนตรี การเล่นดนตรีเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญกับพัฒนาการของโลกคล้ายกับการวาดภาพการเล่นดนตรีจะช่วยสร้างทักษะในการฟังของเด็กและฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือและแขน

4.การเล่นเกมที่มีการแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติตามกฎกติกาการรอคอยการรู้จักแพ้ชนะทักษะการต่อรองกับผู้อื่นและการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

5.การเล่นในสนามเด็กเล่น การให้เด็กๆได้มีโอกาสเล่นในสนามเด็กเล่นเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนากล้ามเนื้ออย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพทางสังคมจากการพบเจอเพื่อนในใหม่ในวัยเดียวกันและวัยที่ต่างกัน

6.การเล่นกับลูกบอล ลูกบอลเป็นเครื่องเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการและพัฒนาลักษณะต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้มือกลิ้งบอลการเตะบอลไปมาการโยนและรับลูกบอลไปจนถึงการกลิ้งตัวบนลูกบอลในลักษณะต่างๆ ลูกบอลจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นพื้นฐานที่สุดที่พัฒนาได้ทั้งกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กไปจนถึงการฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและการฝึกการสร้างสมดุลของร่างกาย

7. กิจกรรมวาดภาพ ศิลปะ เป็นกิจกรรมที่สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อย ฝึกการใช้สายตาให้สัมพันธ์กับมือ เด็กๆ สามารถใช้จินตนาการสร้างบ้าน ปราสาท ตัวการ์ตูน และอื่นๆ ทำให้ลูกน้อยมีความสุขและสนุกในการวาดภาพมากขึ้น

8. กิจกรรมเล่นต่อจิ๊กซอว์ หรือ ตัวต่อไม้ เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา ฝึกการสังเกต และใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ เด็กๆ จะอยู่นิ่งขึ้นในระหว่างการต่อจิ๊กซอว์ให้เสร็จสมบูรณ์

9.การฟังเพลงและการร้องเพลง การฟังเพลงจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กได้อย่างดี และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตนาการ และสุนทรียภาพให้กับลูกน้อยอีกด้วย การร้องเพลงพร้อม กิจกรรม ประกอบ ท่าทาง ยังช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ การสร้างจิตนาการ และการประสานท่าทางกับคำร้อง

10. การอ่าน อ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง จะช่วยการสร้างจินตนาการ การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกการมองภาพและการรู้จักสิ่งต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยด้วย เพราะลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้อย่างใกล้ชิดที่สุด