เปิดโผสินค้าที่พร้อมฝ่าพิษเศรษฐกิจ

เปิดโผสินค้า

เปิดโผสินค้าที่พร้อมฝ่าพิษเศรษฐกิจ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รายงานสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมไทยในปีนี้ว่า มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แต่ภาคอุตสาหกรรมไทยยังต้องปรับตัวเผชิญกับความท้าทาย ทั้งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ และภัยธรรมชาติ ขณะที่อุตสาหกรรมที่จะมีการเติบโตและขยายตัวได้โดดเด่นในปีนี้ มีอาทิ ยานยนต์ โดยเฉพาะยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีความต้องการใช้ที่สูงขึ้นมาก จากการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล ในทุกอุตสาหกรรม อาทิ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะแผ่นวงจรรวม (IC) และแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA)

เปิดโผสินค้า

ขณะที่อาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริม อาหารทางการแพทย์ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องดื่มสมุนไพร เติบโตจากกระแสรักษ์และดูแลสุขภาพ, เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เช่น สามารถดักจับฝุ่น PM 2.5, พลาสติกชีวภาพ ที่ปลอดสารพิษและย่อยสลายได้ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ สำหรับทำบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม, เภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะยาเม็ดสกัด จากสมุนไพรได้รับการตอบรับที่ดี เช่น ฟ้าทะลายโจร แคปซูลขมิ้นชัน ลูกประคบสมุนไพร ส่งผลให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น รองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งภายในและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย

“สิ่งทอเทคนิคจากเป็นเส้นใยประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติตามการใช้งาน ย่อยสลายเองได้ มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ผ้าทอกันน้ำ ผ้ากันไฟ จึงนิยมนำมาใช้ทั้งในผลิตภัณฑ์ ที่เน้นจุดขายด้านนวัตกรรมใหม่ๆ”.

อ่านข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : รับมือคนค้านให้ต่างชาติซื้อที่ดิน