องค์การค้าฯ ชี้ปี 66 หนังสือถึงโรงเรียนเร็ว

การศึกษา

องค์การค้าฯ ชี้ปี 66 หนังสือถึงโรงเรียนเร็ว

การศึกษา

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ขององค์การค้าของ สกสค. ว่า ทางองค์การค้าของ สกสค.ได้ประกาศคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เป็นแนวทางในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนเพื่อให้สำนักพิมพ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือเรียนในครั้งนี้ได้ยื่นความจำนงและเสนอราคามายังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว เบื้องต้นมีสำนักพิมพ์ที่สนใจเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาแล้วจำนวน 5 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯได้ไปตรวจสอบทั้ง 5 สำนักพิมพ์แล้วว่ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการจัดพิมพ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หรือไม่แล้ว ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ คณะกรรมการจัดจ้างของทางกรมบัญชีกลางน่าจะประมวลผลและแจ้งสำนักพิมพ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำสัญญาจ้างกับองค์การค้าฯต่อไป

“การดำเนินการเพื่อจัดพิมพ์หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 จนถึงขณะนี้ทุกอย่างยังเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยในวันที่จะมีการเซ็นสัญญาจ้าง องค์การค้าฯจะมีการเจรจาต่อรองกับทางสำนักพิมพ์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อขอปรับลดระยะเวลาในการจัดพิมพ์ให้เร็วขึ้นจากเดิมกำหนดไว้ในทีโออาร์ 90 วัน จะขอลดเหลือ 75 วัน เพราะจากการพูดคุยนอกรอบกับสำนักพิมพ์ต่างระบุตรงกันว่าสามารถจัดพิมพ์ได้เร็วกว่า 75 วัน ซึ่งหากเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนี้จะทำให้หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 สามารถจัดส่งถึงโรงเรียนได้เร็วกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาแน่นอน” รักษาการผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.กล่าว