มาแล้ว กระปุกออมสินวันเด็ก “ตุ๊กตาล้มลุก” กระตุ้นการออม

ข่าวเด็กใหม่

ออมสิน กระตุ้นรักการออม เปิดตัวกระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” วันเด็กแห่งชาติ ปี 66 ผลงานศิลปินเด็กออทิสติก จองสิทธิ์ฝากเงินรับกระปุก ตั้งแต่ 9-12 มค. นี้

วันเด็กปีนี้ ธนาคารออมสินเตรียม “กระปุกออมสินตุ๊กตาล้มลุก” ออกแบบโดยศิลปินเด็กออทิสติก มูลนิธิออทิสติกไทย จากบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Art Story by Autistic Thai) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กพิเศษกลุ่มนี้ได้แสดงออกถึงศักยภาพและความชำนาญในการใช้ศิลปะบำบัด ที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ข่าวเด็กใหม่

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันเพื่อการออม กระปุกออมสิน “ตุ๊กตาล้มลุก” มี 3 แบบ 3 ลวดลาย

สื่อความหมายถึงพลังในการดำเนินชีวิตที่คนเราเมื่อล้มได้ ก็ยังสามารถลุกขึ้นต่อสู้ต่อไปได้ทุกครั้ง โดยมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับวิกฤติ และเป็นพลังใจแก่ผู้ออมที่แม้บางครั้งอาจพบกับอุปสรรค แต่ยังสามารถกลับมาออมต่อได้ใหม่ทุกครั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายการออมที่ตั้งใจไว้ ข่าวเด็กเพิ่มเติม>>> เสริมสร้างพัฒนาการด้วยการเล่น